Grad platana, 260 sunčanih dana i dobrog vina, Trebinje