rajkovapecina

April 28, 2021

Najlepša i najbogatija pećina u Srbiji

Najlepša pećina u Srbiji dobila je ime po Rajku, koji je u XIX veku držao krčmu u starom rudarskom naselju, a noću kao hajduk napadao putnike, […]